Till Luftkastellet tar man sig enklast med bil. Vi har en stor parkering belägen precis utanför lokalen. Vid behov kan vi dessutom utöka parkeringsmöjligheterna genom att abonnera vägen som leder ut till Luftkastellet.

Vi samarbetar med ett bussbolag som kan ta hela sällskapet till och från eventet. Detta brukar vara en uppskattad lösning, framförallt då man avslutar konferensen med en kvällsmiddag. Dessutom är det ett såväl ekonomiskt som miljömässigt alternativ till transport.

För sällskap som kommer långväga kan vi ordna såväl hotellvistelse som transport. Vi samarbetar med en rad olika hotell och ordnar givetvis med transport till och från oss och hotellet.