bg1

Luftkastellet

Vår affärsidé - Att arrangera och genomföra konferenser, produktutställningar, minimässor, företagsmiddagar och kick-offer inom segmentet mellanstora arrangemang.

Vår vision - Vi vill bli störst på att skapa möten mellan människor i Öresundsregionen och södra Sverige inom segmentet mellanstora arrangemang.

Vår mission - Vi vill göra våra uppdragsgivare framgångsrika genom högkvalitativa arrangemang samt genom att skapa en större upplevelse och nytta.

Vår passion - Att fortsätta ha roligt och göra livet roligare för våra kunder.

Våra värdeord - Att vara bäst på det vi gör. Att undvika kompromisser.

Vår miljöpolicy - För att minska Luftkastellets belastning på miljön så åtar vi oss;
- Att förebygga föroreningar.
- Att utbilda oss och utbyta information med aktörer på marknaden och i samhället.
- Att arbeta långsiktigt, med ständiga förbättringar av metodik och miljöprestanda.
- Att följa lagar och myndighetskrav.

Luftkastellet   |   Utsiktsvägen 10   |   216 11 Limhamn   |   +46 (0) 40 15 98 88    |    info@luftkastellet.se